Ara
  • Musab Kalender

Timur kimdir? Soyca hangi kökene mensuptur?

Timur, 14. Asırda Türk dünyasının Timur devri diye anılmasının sağlayan kişidir. Doğduğu kabile itibariyle Şehrisebz yakınlarındaki Hoca Ilgar köyündendir. Emir Barlas Turagay’ın ve Tekine Hatun’un oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Ana tarafından Cengiz Han ile akrabalık bağı olduğu iddiasını kuvvetle belirtmiştir. Kaldı ki karısı da bir Moğol prensesidir. Timur genç yaşta ölmüş, hayatının ilk bölümü taht kavgaları ve kabileler arası mücadeleler ile geçmiştir. Genç yaşta Türk dünyasının, hatta doğu ülkelerinin büyük bölümünün hükümdarı olmak başarısını elde etmiştir.


Timur’un kabilesi Çağatay kabilelerinin en ünlülerinden biri olan Barlaslar olmasına rağmen, o bir Çağatay Hanedanı kurmaktan çok Cengiz soyuyla evlilik bağı kurmayı ve damat anlamına gelen Küregen (Gürgen) unvanını kullanmayı yeğlemiştir. Dolayısıyla hiçbir zaman Timur Han şeklinde değil, her zaman Emir Timur olarak anılmıştır ve kendisi de bu unvanı benimsemiştir. Bu unvan ve bu kan bağı üzerinde özellikle durmuştur. Zaten Türk dünyasında taht için her zaman iki meşruiyyet kaynağı vardı. Bunlardan ilki Oğuz Han soyundan gelmek, diğeri ise Cengiz Han’ın soyundan olmaktı. Bu bakımdan Timur, hiç şüphesiz Cengiz soyunu hükümdarlığının meşruiyyet kaynağı olarak elinde tutmuştur. İlber Ortaylı14 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09