Ara
  • Musab Kalender

Timur hakkındaki kanaatler

Timur ile ilgili çok farklı görüşler var. Anadolu folklorunda Timur devrinden, Timur zulmünden bahsedilir. Osmanlı tarihlerinde Timur devri için yazılanlar belli. Orada Timur’un değil Bayezid’in politikası tenkit ediliyor, onun hamlığı eleştiriliyor. Bu durum çağdaş tarihçiler için de geçerli. Timur’u karalayan, onu yerli yerine oturtamayan bir bakış açısı var. Bu bakış açısı, Timur’u, Osmanlı’nın gelişimini en azından 50 yıl engelleyen bir bela olarak ele alır. Öte taraftan bir başka kesimde Timur devletini ve medeniyetini göklere çıkarır. Mesela Atatürk bunların başında… Timur’un mareşallığına hayran olduğunu biliyoruz. Bilim tarihçilerimiz de mesela Semerkand zamanını yere göğe sığdıramazlar. Demek ki görüşler farklı. Bu farklılık da zaten dönemin çok enteresan olduğunun bir delilidir. Fakat şurası bir gerçektir ki, bugün dahi tarih yazımında tartışılan bir devirdir Timur’un zamanı. İlber Ortaylı


1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09