Ara
  • Musab Kalender

Bizans'a Ecel Terleri Döktüren Krum Han’ın İstanbul Muhasarası

Kurum Han, Bulgar Türkleri’ne tatlı zaferler yaşatmıştı. Gözü kızıl Elma’daydı. Bizans’tan İstanbul’u almayı kafasına koydu Kurum Han. Kendinden kat be kat büyüklerin yapamadığı bir işi yapmaya azmetti, Edirne kuşatmasını kadere havale edip İstanbul’a yürüdü. Surların dışına kurdu karargahını. Ani saldırı karşısında fazla kayba uğramamak için Haliç’ten Marmara’ya kadar hendek kazdırdı. Çok çaba sarfetiği halde, İstanbul’un yedi kat yerin altındaki bir hazineden farksız olduğunu, onun bulunup alınamayacağını fark edip tasarısından vazgeçti; geçerken emeğinin karşılığını da almak istiyordu. İmparator’a ulaştırılan barış teklifinin içinde senelik vergi, giyim eşyası vs. vardı.


Ermeni Leon’du Bizans İmparatoru. Daha önce gördüğümüz gibi kurnaz ve kalleş idi. Bulgar isteklerini yumuşak karşıladı. Etraflıca görüşülmesi için yer belirlediler.

Kurum Han, barış şartlarının görüşüleceği mahalle yanında beş kişi olduğu halde, silahsız geldi. Leon’un kendisini öldürme planı hazırladığını nasıl bilebilirdi? Sözde, devletler arası bir görüşme-anlaşma yapılacaktı ve buna uygun hareket edilmeliydi. “Bizanslılar ona alçakça bir suikast teşebbüsünde bulundular. Kurum Han ancak atikliği ve yıldırım hızıyla kaçabilmesi sayesinde kurtuldu.

Bulgar görüşme heyetinde bulunanlardan biri tuzaktan kurtulamayıp, öldürülmüş, biri esir düşmüştü. Kurum Han sağsalim, fakat bir yara almış olarak karargahına ulaşabilmiştir.


Baldan tatlı olan öfke bütün kışkırtıcılığıyla Han’ın benliğini sarmıştı. İstanbul’un etrafındaki şehirleri tahrip ve yağma ettirdi. İstanbul surlarında Ereğli’ye kadar olan yerlerdeki köy ve kasabaların bulunuğu arazi bir yangın yeri halini aldı. Biraz acımasız hareketler yapılmakta, binalar yakılıp, insanlar öldürülmekteydi. Aynı şekilde Gelibolu Yarımadasına kadar ilerlediler.


Amaç İstanbul’un alınmasıydı ve Kurum Han şiddetle döndü hedefine. Şanş Bizans’ı, Ermeni Leon’u kurtardı. Kurum Han, düşmanı korkudan titrerken, aniden ecele teslim oldu. (13 Nisan 814)

(Nazım Tektaş, Tanrının Askerleri)6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09