Ara
  • Musab Kalender

Türkiye Selçuklular'ı hanedan içi bir mücadele neticesinde kurulmuştur

Alparslan’dan sonra Melikşah’da Kutalmışoğulları’nı kontrol altında tutmaya devam ediyor. Aslında Mikailoğulları ile Arslan Yabgu’nun soyundan gelenler yani bilinen adıyla Kutalmışoğulları arasındaki mücadele, sonuçları itibariyle Türk tarihi açısından büyük bir şans. Kutalmışoğlu Süleymanşah; Alp İlig ve Devlet adlı kardeşlerinin Melikşah’a esir düşmesinden sonra kardeşi Mansur’da öldürülünce sadece kendisi kalıyor. O da yazgısını Anadolu’da çizmek amacıyla Bizans sınırına ilerliyor ve 1078’de İznik’i ele geçirerek Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuruyor. Aslında hanedan içi bir mücadele neticesinde kurulmuş bir devlet Türkiye Selçukluları. Bununla birlikte Anadolu’nun Türkleşmesi için hayati derecede önemli bir rol üstleniyor. Cihan PİYADEOĞLU0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com