Ara
  • Musab Kalender

Türk tarihinde nasıl bir Fatih imgesi var?

Ulusal tarihimizde ise, Fatih, Batı ile Doğu’nun dengesini kuran, devlet ve milletimizi özellikle de kültürümüzü batıya açanların başında sayılmalıdır. Hünkarın, dünya tarihlerini, Büyük İskender’i okuttuğu biliniyor. Yunancasını Kritovulos ve Languschi gibi yazarlar methediyor. Osmanlı vakanüvis ve şuara ve ulema bu konulara etraflıca değinir. Roma ve Venediklilerden söz eder. Fatih Farsça şiir yazıyor, Arapça biliyor. Fatih, Müslüman ulema ile de sık sık toplanıp görüşürdü. Bunun yanı sıra devrin hümanistleri ile yakın ilişki kurmuştu. Gentile Bellini, onun sarayında çalışıyordu. Sarayda Roma tarihi üzerine çalışılıyor ve ilmi tartışmalar yapılıyordu. Fatih bir zanaatkâr değil, daha çok meslekten bir aydındı. Hiç aman vermeyen, hiçbir şeyi unutmayan, fevkalade sert bir hükümdardı. Çandarlı Halil vakası da, Mahmud Paşa vakası da bunu gösteriyor. Coğrafyayı iyi bilen, zamanı iyi kollayan bir devlet adamı ve hakikaten 15. Asrın dünya adamı. Denebilir ki 15. asır ancak Fatih ile anlamını kazanır. İlber Ortaylı1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09