Ara
  • Musab Kalender

"Türk" adı ve Göktürkler

Türk adı, M.S. 420 ve 515 olayları dolayısıyla eski Farsça metinlerde, 542’de Çince metinlerde, 582’de Bizans kaynaklarında, 600’lerin başında Arap metinlerinde geçer. Türk adı, 542’den önce de Törük ve Türük şekilleriyle kullanılmıştır. Bütün Türk Dünyası içinde Gök Türkler’in yeri özeldir ve yaşayan her Türk topluluğu ile bir şekilde bağlantısı vardır. Türk adı, Türk Kağanlığı’nın kuruluşu ve yükselişiyle beraber yani Göktürkler zamanında 6-8. yüzyıllarda yaygınlaşmış ve millet ve devlet adı olarak belirgin bir şekilde dünya tarihinde yerini almıştır. Ahmet TAŞAĞIL0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com