top of page
Ara
  • Musab Kalender

Sultan Hamid'in Avrupa algısı nasıldı?

II. Abdülhamid, 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı dönemlerinin çocuğu ve gencidir. Yine o, Osmanlı tarihinin ilk reformcu hükümdarı II. Mahmud’un torunu ve modernleşmeyi devlet siyaseti haline getiren Sultan Abdülmecid’in de oğludur. En yakınından dedesi ve babası gibi iki model kişinin modernleşmeci özellikleriyle birlikte bir de yetiştiği iklim ve sosyal çevresi yoğun modernleşme faaliyetleriyle şekillenmiştir. Bir insan olarak Sultan Hamid’in bunlardan etkilenmediğini iddia etmek doğru değildir. Kaldı ki onun henüz daha 25 yaşında iken amcası sultan Abdülaziz ile birlikte çıktığı 1867 Avrupa seyahatinin etkilerini de göz ardı etmemek gerek. 21 Haziran – 17 Ağustos tarihleri arası yapılan bu seyahatte 10 gün Paris ve 11 gün Londra’da kalınmış; dönüş yolunda ise Belçika, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerden geçmişlerdir. Böylesine genç bir yaşta Avrupa’nın önemli merkezlerini görmesi onu elbette etkilemiştir. Genç Abdülhamid Efendi küçük yaşlarında aldığı eğitim ve öğretim sonucu geleneksel kimliği gereği dindardır. Ama o aynı zamanda, Osmanlı modernleşmesi sürecinin bir hanedan mensubu olarak da Batı Avrupa kültüründen etkilenerek iki özelliği şahsında birleştirmiştir. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid dindarlığın ve modernleşmenin sentezini yapmıştır denilebilir. Necmettin Alkan1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09
bottom of page