Ara
  • Musab Kalender

Selçuklular, Türkistan’da doğan Türk devlet geleneğini...

Selçuklular, Türkistan’da doğan Türk devlet geleneğini, Horasan, İran ve Orta Doğu tecrübesiyle zenginleştirerek Anadolu’ya kadar taşıyan, bununla da yetinmeyip bu geleneği hem kendi çağında hem de kendisinden sonra kurulan bütün Türk ve İslam devletlerine devreden bir devlet kurdular.

Bu süreçte bir yandan kendilerinden önceki Türk-İslam devletlerinden miras aldıkları “eski” Türk devlet geleneğini ve müesseselerini hüküm sürdükleri “yeni” coğrafyalarda hakim kılarken, diğer yandan da karşılaştıkları “yeni” imkan ve şartlara hızlı bir şekilde intibak ederek son derece başarılı ve düzenli bir devlet mekanizması oluşturdular. Selçuklular’ın oluşturuduğu bu yapı, onları takip eden bütün Türk-İslam devletleri için bir model teşkil etti. Sadece siyasi, askeri ve idari sahalarda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da tesadüf edilen bu etki, Selçuklular’ı Türk tarihi içerisinde özel bir konuma yerleştirdi. Erkan GÖKSU


1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09