Ara
  • Musab Kalender

Roma İstanbulu’nun ve Osmanlı’nın kuruluşu hakkında

Constantin, İstanbul şehrini kurarken orada “Byzantion” diye bir yer vardı, hatta ona klasik Roma çağında “Nea Roma” diyorlardı, çünkü Roma imparatorları bu şehri geliştirmeye başlamışlardı: “Constantin’den evvelki imparatorlar Hipodrum’u, Septimus Severus surlarını yapmışlardı.” Constantin “Yeni bir plan yapıyorum, şehri genişletiyorum ve surları çeviriyorum,” dedi. Bu surlardan haberdar değildik. Neyse ki bunlar Marmaray projesi dolayısıyla Yenikapı civarında ortaya çıktı. Constantin surları çekti ve “Şehri kuruyorum, Tanrılar takdis etsinler,” dedi. Hristiyanlara da takdis ettirdi; “Sizin Tanrınız da takdis etsin,” dedi. Tarih 332 yılının 13 Mayıs’ı idi, o güne “Uğurlu Gün” dendi. Böyle bir seremoni ile şehir kurulmuş oldu. Fakat Osmanlı’nın kuruluşunda böyle bir şey yok; Osmanlı Beyliği, “Uğurlu olsun” diye böyle bir tarih düşürülerek kurulmuş değil. Yalnız kuruluşu betimleyen bazı vakalar var. Bir tanesi, süzeren statüsünde tabi olunan hükümet tarafından gönderilen sancak. Bazılarına, örneğin merhum şeyhü’l-Müverrihîn Halil İnalcık Hoca’ya göre :” Bafeon (Koyunhisar) Muharebesi’nden sonra civardaki bütün beylikler Osmanlı’ya katıldı, “Osman Bey Hanımızdır” dediler, böylece devletin adı çıktı.” Böyle bir görüş var. Ancak 1300’den 1440’lere kadar bu devletin kroniği, yani olayları günü gününe yazan vakayinamesi yok. Bu devri anlatan kroniklerin hepsi II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet devrine ait. İlber Ortaylı0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com