Ara
  • Musab Kalender

Resmi tarih üslubuna örnekler

Mesela Ortaçağ tarihinin ünlü ticari birliği olan Kuzey Alman Hansa Birliği’nin üzerine Nazi döneminde yapılan yorumu ele alalım. Aslında bu birliğin tarihi daha önce akademik ölçüde incelenmiş, ayrıntılara inilmişti. Naziler bu birliğin bir medeniyet akımı olduğunu abartarak verir. Sonra bu birliğin silahlı güce dayanmadığı için dağıldığını işler. Buradan da Almanya’nın düşmanlarına karşı silahlı ve uyanık olması gerektiği biçiminde bir yorumu popüler kitaplar üzerinden aktarır, yani sanki Hansa Birliği bir ticari ittifak ve birlik değil de; Almanya’nın tarihteki milli siyasi birliğiymiş gibi bir yorum ortaya çıkar ve bu yorum da aktüel siyasi projeler için kullanılmak istenir.

Resmi tarih üslubuna ikinci bir örnek de Rus isminin tarihi menşei meselesidir ve bu mesele hala tartışmalıdır. Rus ismi; Norman teorisine göre “Rosi” veya Finliler’in “Ruotsi” dediği İsveçli Varegler’in, Rus toprağında Slavları hüküm altına alıp onlara kendi ismini vermelerinden ibaret bir olaydır. Bunu hem Avrupalı hem de bazı Rus bilginleri benimsemiştir. Buna mukabil; milliyetçi Rus teorisine göre Rus ismi Dinyeper Nehri’nin kollarından biriydi ve o bölge halkı Rus ismi ile anılıp bu ismi yaygınlaştırmıştı.

Türk tarihinde ise I. Cihan Harbi’ni müttefiklerimiz kaybettiği için kaybetmiş sayılıyoruz ya da Akdeniz Osmanlı gölüydü gibi örnekleri resmi tarih üslubuna örnek olarak verebiliriz. Oysa Malta ve Sicilya gibi üsler, Girit (1661’e kadar) ve İspanya kıyıları elde değil. Akdeniz Osmanlı gölü değil, ama Akdeniz’deki Osmanlı varlığının ağırlığı denizcilik tarihimiz açısından ilginç. İlber ORTAYLI3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09