Ara
  • Musab Kalender

Osmanlılar Katolikliğin karşısında eriyen Ortodoksluğu desteklemişlerdir

Osmanlılar Katolikliğin karşısında eriyen Ortodoksluğu desteklemişlerdir. Aynı zamanda Sırplar karşısında eriyip dağlara çekilen Arnavutları da desteklemiş ve onların tekrar Kosova’ya yerleşmelerini sağlamışlardır. Bir taraftan vergi ve angarya ile ezilen köylüleri bir süre için rahat bırakırken öbür taraftan da Balkanlar’daki büyük derebeyleri ortadan kaldırmış, küçük derebeylerin ise toplumla bütünleşmelerine fırsat tanımıştır. Aynı zamanda, değişik dinlere ve dillere fırsat vererek, gerektiğinde bunları birbirine karşı kullanmıştır. “İstimâlet” dediğimiz usulde fetihten önce manastırlarla anlaşılıyor; onlara imtiyazlar veriliyor, komşu hükümdarlarla ayrıca tek tek anlaşılıyor; içtimai sınıflar bölünüyor, bunlara ayrı ayrı imtiyazlar veriliyor, aristokrasinin üst kısmı zamanla eritiliyordu. Bunlar Osmanlı’nın ilerlemesinde çok önemli unsurlar olmuştur. İlber Ortaylı


1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09