Ara
  • Musab Kalender

Osmanlı tarihinin ilk kaynakları maalesef 15.asırda verilmiştir

Osmanlı tarihinin ilk kaynakları maalesef 15.asırda verilmiştir. Devlet kurulmuş, 14. Asır boyunca hiç de yabana atılmayacak bir ilerleme yaşanmış, ortaya bir Balkan İmpartorluğu çıkmış, 1402’de Ankara Savaşı’nın ardından önce bir dağılma ve akabinde şahane bir toplanma gerçekleşmiştir. Fakat ilk vakayinamelerimiz II. Murad, II. Mehmed ve sonrasına aittir. Maalesef kuruluş meşakkatini ve ideolojisini gerçek zamanlı olarak veren tarih kaynaklarımız mevcut değil. Tevârih-i Âl-i Osman gibi yazarı belli olmayan anonim kaynaklarımız da büyük ölçüde vakayinamelerle paralellik gösteriyor. Onlarda da bir tarih izdüşümüne ya kısmen rastlanıyor ya hiç rastlanmıyor. Bu Osmanlı tarih yazıcılığını uğraştıran çetin bir meseledir. İlber Ortaylı


2 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com