Ara
  • Musab Kalender

Osmanlı'nın Mareşal Padişahları

Osmanlı hükümdarları ta II. Mustafa Zenta’da (1697) yenilene kadar başkomutan (mareşal) olarak ordunun başındaydı. Yani modern orduda zamanla profesyonel komutanlık ortaya çıktı (18. Asır). İmparatorluğun ilk sekiz padişahı çok önemli mareşallerdir ve bu devleti kuranlar çok kısa bir sürede uluslararası bir kabul görmüşlerdir. Hiç şüphesiz ki halifeden menşur almak gibi adetler dışında asıl önemlisi, Osmanlılar’ın Doğu’da ve Batı’da imparatorluk niteliğine sahip olmalarıdır. Türkler’in mareşalleri vardır. Mesela padişahların hepsi mareşaldir. Orhan Gazi, savaş teknikleriyle Murat Hüdavendigar, Bayezid mareşaldir. Kendisi o kadar olmasa da Osmanlı’nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmed’in adamları iyidir; fakat taht kavgası yaptığı Emir Süleyman için aynı şey söylenemez. II. Murad da Fatih de iyi askerdir. Osmanlı hükümdar ve şehzadesi; dindar olabilir, keyfine düşkün bir hayat sürebilir, ama hepsinin ortak özelliği, “İslam’ın kılıcı” vasfını kullanmak ve ordunun komutanı olmaktır. Bu hep böyle devam etmiştir. Bu devamlılıktan, Kanuni’nin tahta geçen oğlu II. Selim devrinde vazgeçilmiştir. Ondan sonra Osmanlı harp sahası ve orduların serdarlığı (komutanlığı) baş vezirlere, vezir-i azama ya da kaptan-ı deryalara, diğer vezirlere kalmıştır. İlber Ortaylı19 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09