top of page
Ara
  • Musab Kalender

Osmanlı İmparatorluğu tarihte Roma İmparatorluğu’ndan sonra dini toleransın en çok görüldüğü

Osmanlı İmparatorluğu tarihte Roma İmparatorluğu’ndan sonra dini toleransın en çok görüldüğü, üstelik bu durumun zaman ve hükümdarın kişiliğine bağlı olmaksızın kurumsallaştırdığı bir devletti. Dini grupların iktisadi, adli, dini ve maarife ilişkin işleri kendilerine bırakılmış, hatta ruhani liderler ve kurumlara rütbe, imtiyazlar bahşedilmiştir.Bunun sayısız kanıtlarından sadece birkaçını verelim: Ocak 1454’de Ghennadios’a resmen Rum Ortodoks Patrikliği bahşedildiğinde, ona yapılan tören ve gösterilen ihtiram göz alıcıydı ve böylesi Bizans devri patriklerine bile nasip olmamıştı. Ermeni Patriği, Musevi Hahambaşı protokolde önde gelen bir yere sahipti. İmparatorluğun dört bir tarafındaki manastırlar vergi ve angarya bağışıklığına sahip olduğu gibi, faaliyetlerini sürdürmeleri için huzur ve güvenliklerinin sağlanması mahalli yöneticilere sık sık ihtar edilir, hatta bazı manastırlara miri hediyeler dahi gönderilirdi. Örneğin Balkanlar’daki ünlü Rilo Manastarı’nın (Sofya civarında) 21 Eylül 1378’de son Bulgar Çarı İvan Şişman’dan aldığı imtiyaz, Osmanlı döneminde de aynen tasdik edilmişti. Manastırın arşivindeki Evahir-i Rebiyülevvel 870 tarihli (Kasım 1465) imtiyaz beratı Fatih tarafından Filibe sahrasında verilmiş olup bu imtiyazın mütemadiyen yenilendiğini göstermekte olup bu tür beratlar manastırın arşivini doldurmaktadır. Gene Yıldız Arşivi’nde bir kopyası bulunan Yavuz’un Aynaroz (Athos Dağı) manastırı keşişlerine verdiği benzer bir imtiyaz beratını belirtelim. İlber Ortaylı


1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09
bottom of page