Ara
  • Musab Kalender

Osmanlı’da modern futbolun başlaması

Modern futbolun başlaması kesin olarak Sultan II. Abdülhamid’in saltanat yıllarına tekabül ediyor. Mesela Osmanlı’da ilk olarak 1894 yılında İzmir Bornova’da İngiliz gençleri “Football and Rugby Club”ü kurmuşlardır. İzmir’den İstanbul’a gelen futbolcular ile çevrelerindeki insanlar Kadıköy Moda Çayırı’nda futbol oynamışlardır. 1896 yılında “Moda Futbol ve Ragbi Kulübü’nü kurmuşlardır.

İlk Türk kulüplerinin kurulması bunlara göre geç olur. Reşad Danyal Bey ve Fuad Hüsnü Bey, ilk türk kulübü “Black stocking”(Siyah Çorapları) İngilizce isimle 1901’de Kadıköy’de kurmuşlardır. Takip eden yıllarda Black Stocking dışında kurulan çok sayıda Türk kulübü olmuştur. Bunlardan bazıları 1901 Kadıköy, 1903 Beşiktaş, 1905 Galatasaray, 1907 Fenerbahçe ve 1907 Üsküdar’da Anadolu olarak sıralanabilir. Özellikle de 24 Temmuz 1908 tarihinde meşruti yönetime geçilmesinin ardından kurulan futbol kulüplerinin sayısı artmış ve Anadolu’nun diğer şehirlerine de yaygınlaşmıştır.

İlk futbol liginin oluşturulması yine bu sıralarda gerçekleşmiştir. Türkiye’deki ilk futbol ligi yabancıların 1903 yılında kurdukları “Moda”, “Elpis”, “İmogene” ve “Kadıköy Union” takımlarından oluşan “İstanbul Futbol Birliği”dir. Daha sonrasında 1905’de “Galatasaray” ve 1908’de “Fenerbahçe” de bu lige katılmışlardır.

Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere Sultan Hamid’in saltanatı yıllarında başlayan bu futbol faaliyetleri bugünkü Türk futbolunun temellerini teşkil etmiştir. Necmettin Alkan


0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com