Ara
  • Musab Kalender

Nizamiye medreselerinin açılmasını tetikleyen en önemli faktör Şii nüfuzu ve propagandası idi

Nizamiye medreselerinin açılmasını tetikleyen en önemli faktör Şii nüfuzu ve propagandası idi. 900’lerde Şii Fatımi halifesi Muiz Dinillah, Daru’l Hikme (el- Ezher) adıyla bir İsmailî medresesi açmıştı. Hatta Sünni İslam dünyasının merkezi olan Bağdat, Tuğrul Bey 1055’de şehre girip kurtarana kadar Şii Büveyhoğulları’nın hakimiyetinde idi. Medreseler klasik İslam kurumlarından birisiydi. Özellikle Bağdat ve Kurtuba’da zamanına göre son derece gelişmiş eğitim öğretim kurumları var. Yine Karahanlılar döneminde kurulan bir medreseden söz ediliyor. Ama bugün medrese denince akla gelen haliyle medreselerin ilk kurucuları Selçuklular’dır. Daha Tuğrul Bey döneminde 1046’da Nişabur’da bir medrese kurulmuştur. Yani Nizamiye Medreselerinden önce de Selçuklular’ın medreseleri var. Nizamiye Medreseleri gerek fiziki yapısı, gerek ders müfredatı, gerekse eğitim öğretim faaliyetleri bakımından kendine özgü bir sistem ya da model ortaya koyuyor. Erkan GÖKSU6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09