top of page
Ara
  • Musab Kalender

Moğol Fütuhatının Avrupa’da İlerlemesi

Güncelleme tarihi: 2 Kas 2018

Cengiz’in ölümünden sonra büyük kağanlık makamına Cengiz’in üçüncü oğlu Ögeday seçilmişti. 1235’deki büyük kurultayda “Batı seferi” yani Doğu Avrupa’nın istilası kararlaştırılmıştı.1237 yılında Cengiz’in torunu Batu Han’ın liderliğinde, Subutay’ın sevk ve idaresinde harekete geçen Moğol ordusunun ilk amacı şüphesiz 1223 yılında Moğol birliklerini mağlup eden İdil Bulgar Türkleri’nden intikam almaktı. Bu harekatın neticesinde Moğollar başta Bulgar şehri olmak üzere köy ve şehirleri yerle yeksan ettiler, Bulgarları kılıçtan geçirdiler. Bu bakımdan 1236 yılı İdil/Kama Bulgarları’nın yüzyıllardan beri kurdukları medeni gelişimin yok olması bakımından bir felaket yılı sayılmalıdır. Bulgar memleketinden hareket eden Moğol ordusu 1237 kışı bittiğinde bütün Rus yurdunun siyasi ve askeri varlığını yıkmış bulunuyordu. O zamanlar ehemmiyetsiz bir kasaba olan Moskova da yakılmıştı. 1238-39 yılındaki seferler ile Kıpçak urugları dağıtıldı ve başlarındaki beyleri kovuldu. Bundan sonra Kiev, Vladimir ve Galiç şehirlerinin de Moğollar’ın eline geçmesiye bütün Rusya ele geçirilmiş oldu. Alman ve Polonyalılar’ın önünü çektiği haçlı ittifakını 9 Nisan’da Liegnitz Muharebesi’nde mağlup eden Moğollar, 11 Nisan’da da Macar birliklerini yendikten hemen sonra Adriyatik sahillerine ulaştılar. 1242 yılına gelindiğinde, Batu Han Viyana önlerinde görünüyordu. Nihayet Ögeday Han’ın ölüm haberi geldi, bu haber üzerine Moğol Birlikleri daha ileri gitmeyip yeni kağanın seçimi için Moğolistan’a dönerken Batu’da İdil (Volga) nehrinin aşağı mansıbında Saray şehrini kurmak sureti ile Altın Orda Devleti’nin temellerini attı. İşte Cengiz’in torunu Batu ‘nun kurduğu, cumhurbaşkanlığı forsunda da yer alan bu Moğol devleti yoğun Türk Kültürü ve nüfusu altında zamanla Türkleşmişti ki zaten sadece yönetici tabaka Moğoldu ve devlet Cengiz’den çok önce teşkil eden Türk devlet teşkilatına dayanıyordu.8 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09
bottom of page