Ara
  • Musab Kalender

Malazgirt’den sonra Anadolu’da çok süratli bir yayılma söz konusudur

Malazgirt zaferi, askeri açıdan oldukça orijinal olan Türklere ciddi bir kuvvet ve örgütlenme ile gelen bir zaferdir. Malazgirt’den sonra Anadolu’da çok süratli bir yayılma söz konusudur. Çünkü Roma İmparatorluğu Doğu Anadolu’yu elinde tutmakta çok zorlanmaktadır. Oradaki müstahkem mevki ve kale yıkıldıktan sonra, İran yaylalarından ve Maveraünnehir’den Oğuz boyları Anadolu’ya akın ederler. Daha 1100’lerde İtalyanların dilinde , artık bu memleketin adı “Turkiya” yahut “Türkmenya” (Turchia-Turcomania) olmuştur. Anatolia, Yunanca’da “doğu” anlamına gelir. Küçük Asya’da yine Yunanlıların tabiriyle Büyük Asya’nın bir uzantısı anlamındadır. Bizse buraya geldiğimizde, bu topraklara “Diyar-ı Rum” dedik, yani “Roma ülkesi”. Zaman içinde Diyar-ı Rum’a “Anadolu” demeye başladık. Ama buraları daha çok Diyar-ı Rum olarak kaldı. Balkanlar’a geçtikten sonra, bu sefer Balkanlar’a “Rum eli” dedik. Bu da Roma ülkesi anlamına gelen bir isimlendirmeydi. Bu arada “Balkan” ismi de Türklerin bıraktığı coğrafi bir tabirdir. İlber Ortaylı0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com