Ara
  • Musab Kalender

Kanuni Döneminde Osmanlı Sınırları


Sultan Süleyman 1566’da vefat ettiğinde Osmanlı sınırları batıda Hırvatistan, Slovenya’nın bir kısmı, Macaristan, bugünkü Romanya’dan; doğuda Doğu Anadolu, Van-Hakkari, Kuzey Irak, Bağdat hattına uzanıyordu. Osmanlı güney hattı ise Mısır, Habeşistan Yemen, Basra Körfezi’ne varmıştı. Kuzeyde Kırım ve onun üst stepleri de buna dahil edilebilir. Afrika kıyıları Mısır’dan Fas’a kadar uzanan kesim ve bunun iç kısımları da sayılabilir. 1690’lı yıllara kadar Osmanlılar Avrupa’daki sınır hattını yapılan fetihlerle Sultan Süleyman dönemindekinden daha da ilerisine taşımışlardır. Feridun EMECEN
0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com