Ara
  • Musab Kalender

Haçlılar'ın asıl hedeflerinden birisi olan Türkler'in Anadolu'dan çıkarılması mümkün olabilir miydi?

Haçlılar’ın Türkleşen Anadolu’yu geri almaları da mümkün görünmüyordu. Bu onlar için, zaten bir asır evvel Miryokefalon Savaşı ile bitmişti. Selçukluların başlangıçta Haçlıları fazla ciddiye almadığı görülmektedir. Anadolu yakasında Haçlılar ile ilk mücadele eden kişi ise II. Kılıçarslan’dır. Bundan sonradır ki, Türkler arasında Haçlılar’a karşı bir uyanıklık başlamıştı. Anadolu’da bir türlü başarı elde edemeyen Haçlılar bu defa da şanslarını daha güneyde denemişlerdir. Güneye kayan Haçlı Seferleri’nin başarılı olmasını engelleyenlerin başında ise Nureddin-i Zengi’nin yanında yetişmiş olan Selahaddin-i Eyyubi gibi büyük bir komutan vardır. Eyyubi, dört sene(1185-89) gibi kısa bir sürede, Haçlılar’ın kurduğu Urfa, Antakya ve Kudüs’teki krallık ve kontlukları ortadan kaldırmayı başarmıştır. İlber Ortaylı0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com