Ara
  • Musab Kalender

Fatih, İstanbul'daki gayrimüslimlere karşı nasıl bir siyaset izledi?

1454 yılı Ocak ayı başlarında, yani Ortodoks kilisesinin takvimine göre Noel gününde, cihan padişahı II. Mehmed Han Ortodoks din adamı ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun son patriklerinden, azledilen Ghennadios Scholarios’u sarayına davet etmiş, onu imparatorluğun Rum(Roma) Ortodoks Patriği olarak tayin etmiştir. Yeni Patriğe gösterilen özenli davranış ve iltifat Rum (Bizans) kayserlerinin dönemiyle ifade edilemeyecek kadar abartılıydı. Hükümdar onunla yemek yedi; saray halkı kendisine refakat etti ve yeni patrik hediye edilen asa ve binek atıyla makamına döndü. Fatih, Ghennadios’u sadece Helenlerin değil, imparatorluktaki bütün Ortodoks Hristiyanların ruhani lideri ve milletbaşı olarak tayin etmiştir. Bir müddet sonra çıkan emirname ile Rum Ortodoks inanıştaki bütün tebaa, yani Bulgar, Sırp, Hristiyan-Ortodoks Arnavutlar, Makedonlar ve Ortodoks inanıştaki Araplar ona bağlandı. Patrik hepsinin dini, idari, mali işlerindeki en büyük başıydı. Her türlü okul ve yayın işleri onun denetimindeydi. Fatih, bütün dinlerin mensuplarının hükümdarı olarak Patrik Ghennadios’a Hristiyan dini üzerine bir kitap yazmasını emretti. Bu kitap ünlü İtikadname’dir ve bu alanda kalıcı bir başvuru kitabı oldu. İlber Ortaylı3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09