Ara
  • Musab Kalender

Eski Türkler klasik anlamda Şamanist değildiler

Eski Türkler klasik anlamda Şamanist değildiler. Şamanizm, Budizm ile karışmış bozkır inançlarının şeklidir ve aslında bir din değil büyü sistemidir. Bunun yanında Eski Türkler’in üçe ayrılan inanç sistemi mevcuttu. Yukarıda, gökte soyut bir Tanrı olduğuna inanırlardı. Buna Gök Tanrı diyoruz. Tabiat kuvvetlerine de saygı gösterirlerdi. Yaşadıkları dünyanın unsurlarına, yani onların birer ruhları olduğunu kabul ederlerdi. Yıldırım, gök gürültüsü veya diğer tabiat olaylarından çok çekinirlerdi. Bilge Kağan’da eski Türk inancına mensuptu. Ahmet TAŞAĞIL0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com