Ara
  • Musab Kalender

Devlet adamlarına lakap verme adeti Ortaçağ’da son derece yaygın

Devlet adamlarına lakap verme âdeti Ortaçağ’da son derece yaygın. Her devlet adamına göreve getirildiği ya da üst makamların beğenisini kazanacak bir icraata imza attığı zaman bir taltif veya bir onur belgesi olarak makamına uygun lakaplar veriliyor. Tarihteki bir çok önemli şahıs, isimlerinden çok unvan veya lakaplarıyla anılır. Sözgelimi Fatih, Yavuz, Kanuni ifadeleri padişahların adı değil, kendilerine verilen lakaplardır. Nizâmülmülk’de bunlardan biri. Mülkün yani devletin nizamı, düzeni demek. Bu lakap, kendisine, dönemin Abbasi Halifesi Kaim-Biemrillah tarafından veriliyor. Bunun dışında başka lakaplara da sahip olduğunu biliyoruz. Ama bunlar içinde en şöhret bulanı Nizâmülmülk olmuştur. Erkan GÖKSU0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com