Ara
  • Musab Kalender

Bir imparatorluk olarak hiçbir zaman kendi kültürümüzü dayatmadık

Osmanlı’nın hâkimiyet kurmuş olduğu yerler, Avrupalılar’ın Afrika sömürgelerinde olduğu gibi bin bir türlü dilin konuşulduğu, dil birliğinin olmadığı yerler değildir. Osmanlı, kendisinden evvel milli mirasları, kiliseleri, din dilleri, devlet dilleri olan toprakların üstüne oturdu. Bunu yıkmayı da hiç düşünmedik; ideolojik olarak böyle bir yönelim hiçbir zaman mevcut değil bizde. Bir imparatorluk olarak oralarda hiçbir zaman kendi kültürümüzü dayatmadık. Türkler için Türkçe memurun, ordunun dilidir. Orduda Türkçe’ye çok dikkat edilir, çünkü emir-komuta zinciri için son derece önemlidir bu. Fakat sonraki dönemlere gelindiğinde bu noktada bir farklılaşma olmuştur. Mesela Tanzimat ve Sultan Abdulhamid dönemlerinde Türkçe konuşma dili olarak imparatorluk coğrafyasında belli açılardan empoze edilmiştir denilebilir. Bilhassa Hamidiye devrindeki maarif reformları sonrasında açılan müesseselerle, öğretmen okullarıyla ve Şam’daki, Beyrut’daki tıbbiyelerle ve hukuk mektepleriyle (Beyrut ve Selanik’de) Türkçe üst sınıfta tutunmaya başlamıştır. Bunun kalıntılarını çok zaman boyunca gördük. 1960’larda Suriye’ye gittiğimde her yerde Türkçe konuşurdum. Nitekim 19.asırda hem Arap ülkelerinde hem de Balkanlar’da Türkçeyi kullanan bir üst tabaka oluşmuş ve halen yaşıyordu. İlber Ortaylı



0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09