Ara
  • Musab Kalender

Avrupalı emperyal devletlerin Osmanlı topraklarındaki planları üç neden merkezli izah ediliyor

Bunlardan ilki, Osmanlı’nın üzerinde bulunduğu coğrafyanın jeo-stratejik önemidir. Anadolu ile birlikte Balkanlar, Avrupa’nın güvenlik stratejisi bakımından önemlidir. Bir şekilde buraların ya doğrudan kendileri tarafından veya dolaylı olarak başkaları üzerinden kontrol edilmesi gerekiyordu. İkinci olarak dini ve kültürel önlemler olarak izah edilebilir. Osmanlı toprakları çok dinli ve kültürel bir özelliğe sahip olması bakımından Avrupalı emperyal devletlerin ilgisini fazlasıyla çekmiştir. Medeniyet ve kültür olarak kadim Asya’nın, Afrika’nın, Mısır’ın, Mezopotamya’nın, Anadolu’nun, Grek’in ve modern Avrupa’nın ortak paydası Osmanlı memleketleridir. Bu kadim Osmanlı coğrafyası; medeniyet, kültür ve dini bakımdan Avrupalı büyük devletlerin her biriyle doğrudan ilgilidir. Sonuncusu ise Sanayi İnkılabı ile birlikte pazara ve hammaddeye duyulan ihtiyaç ile 19. Yüzyılın ortalarına doğru petrol gibi zengin enerji kaynaklarının Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkmasıdır. Böylesine bir ehemmiyeti haiz olan Osmanlı topraklarının en az bir veya birkaç bölgesi, bu emperyalist devletlerin ya teker teker ya da birlikte iktisadi, siyasi, güvenlik ve askeri anlamda ilgi alanlarına giriyordu. Necmettin Alkan


2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09