Ara
  • Musab Kalender

"Altın mızrağını Yaldızlı Kapu’ya asmağa" and içmiş olan Türk hanı Krum(Kurum) kimdir?

Güncelleme tarihi: 2 Kas 2018

Krum Han (Bulgarca: Крум) (ö. 13 Nisan 814), 803 öncesi - 814 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı.


9. asır başında, Orta Avrupa'da Avar hakanlığının Franklar tarafından tam bir çöküntüye götürüldüğü yıllarda Krum adlı unlu bir Bulgar hükümdarının iktidara geldiği görüldü (803-814).


Krum, Tuna Bulgarları'nın Orta Asya uygarlığından çıkıp Slavlaşmaya başladığı bir yerde doğdu. Babası Toktu, Asya kökenli bir göçebe beyiyken annesi Slav'dı. Krum da açık renk saçları ve açık renk gözleriyle Bulgarların Slavlaşması sürecinin örneklerindendir.


Krum Han Şarlman'ın zayıflattığı Avarlar'a ölümcül darbeyi vurdu ve 805'te Doğu Avrupa bozkırlarındaki en büyük güç haline geldi, bu sayede hem Asyalıların, hem Slavların dikkatini çekti. Batıda Karpatlar'ı ve güneyde Tuna Nehri'ni aştı, hem batının hem doğunun imparatorlarını tehdit ediyordu.


Güney Macaristan ile Transilvanya'yı hanlık sınırları içine katan "mahir harp adamı ve aydın teşkilatçı" Krum gibi kudretli bir komşudan ürken 802’de tahta geçmiş olan Bizans imparatoru Nikephoros I, erken davranarak onu baskıya almak düşüncesi ile harekete geçti (811)


Hanlık başkenti Pereyaslav (Preslav. Şumnu'nun güneybatısında, Catalar koyu yanında)'ı tahrip etti ve ilerledi. Bizanslılar katliama giriştiler, buna karşın Krum kadınları bile silahlandırarak direnişi örgütledi.Hızla gelişen çetin savaşlardan sonra imparator Nikephoros tuzağa düşürülüp öldürüldü ve Krum, imparatorun kafatasını gümüşle kaplı bir şarap kadehi hâline getirterek zaferinin simgesi olarak kullandı. Dört buçuk asra yakın bir zamandan beri ilk defa bir Bizans imparatoru düşman elinde can veriyordu.

I. Nikephoros'un yerine oğlu Stavrakios geçti. Ancak o da Krum'a karşı savaşırken boynuna aldığı yara yüzünden tahttan çekildi ve ardından öldü.

Trakya'yı istila eden Krum, Konstantinopolis'i bile tehdit edecek duruma gelmişti. Krum Han, âdeta Bizans'ı ortadan kaldırmağa hak kazanmış ve "altın mızrağını Yaldızlı Kapu’ya asmağa" and içmişti.İmparatorluğun doğu eyaletlerinden getirilen birliklerle takviyeli kalabalık ordusunun başında Bulgarlar üzerine yürüyen Mikhael II Bulgarlarla Edirne yakınlarında karşılaştı. Ağır bir yenilgiye uğrayan Mikhael canını zor kurtardı ve bu olaydan sonra tahtı bırakıp kendini dine verdi.


O Sardika(Sofya)’yı (809'da), Niş ve Belgrat şehir-kalelerini işgal ederek Orta Avrupa-Yakın Doğu arası en büyük ticaret ve askeri sevkiyat yolunu kontrolü altına almıştı. 813'de Filibe üzerinden Edirne'ye ulaştı, burayı muhasara altında bırakarak süratle ilerledi. İstanbul'u kuşattı (814 baharı). Fakat saldırıların en hummalı zamanında ansızın ağzından, burnundan kan boşanmak suretiyle olüverdi (13 Nisan 814)


G. Feher tarafından harabeleri ortaya çıkarılan Pliska (Şumnu'nun kuzeydoğusunda Aboba koyu yanında) ve Preslav şehirleri ile Madara kasabası (Şumnu'nun doğusunda) civarında yüksek bir kaya üzerinde 40 m 'lik yeri kaplayan, kitabeli, Krum Han'ın atlı kabartması o çağın hatıralarıdır.

Krum Han zamanında Bulgaristan(açık renkli alanlar Krum'un ele geçirdiği yerlerdir.)

553 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09