Ara
  • Musab Kalender

Özgür bir hükümdar olarak Fırat’ın batısına geçmeyi başaran ilk Türk hükümdarı Sultan Alp Arslan’dır

Avrupa Hunları ve Bulgarlar, batı diyebileceğimiz bir coğrafyada kurulmuş Türk devletleri olmuşlardır. Bununla birlikte bahsettiğimiz devletleri kuran Türk toplulukları Karadeniz’in kuzeyinden batıya hareket etmiş topluluklardır. Ancak güneyden gelip özgür bir hükümdar olarak Fırat’ın batısına geçmeyi başaran ilk Türk hükümdarı Sultan Alp Arslan’dır. Bu tarihten önce Mısır’da kurulan Tolunoğulları ve İhşidiler ise kurucuları Ahmed b. Tolun ve Muhammed b. Toğaç’un gulam kökenli olmaları sebebiyle özgür birer hükümdar değillerdi. Cihan PİYADEOĞLU0 görüntüleme
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

SUBSCRIBE VIA EMAIL

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com