top of page
Ara
  • Musab Kalender

Ötüken Bölgesi Hakkında Önemli Bilgiler

Ötüken; Baykal nehrinin güneybatısında yüksekçe dağlar ve Orhun, Tamır nehirleriyle çevrili bir bölgedir. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ötüken, yalnız dağ değil aynı zamanda bir ormandır ve yayladır yani bölgenin adıdır. Savunması kolay , etrafa akınlar yapmaya elverişli , iklimi güzel ve otlağı bol bir yerdir. Yüksek yaylalar üzerine kurulu Ötüken etrafındaki dağ ve nehirlerle aşılması zor bir kale konumundadır. Kitabelerde geçen Ötüken Yış kelime grubunda Yış aslında otlak, mera ve yayla anlamına gelmektedir. Günümüz Türkçesinde Yeşil sözü, kökünü ve anlamını Yış kelimesinden alır. ‘’İduk Ötüken Yış’’ sözü Kutsal Yeşil Ötüken’’ manasına gelmektedir. Ötüken adı, Türkçe’de dua,talep anlamlarına gelen Ötü kelimesiyle; Doğu Türklerinde şehir yani kent anlamına gelen ken kelimesinin birleşmesi ile oluşmuştur.Dolayısıyla da Ötüken isminin dua şehri-dua edilen şehir anlamlarına geldiği savunulmuş ve bir çok araştırmacı tarafından önerilmiştir. Orhun yazıtlarından Ötüken Dağı ve Ormanlarının kutsal olduğu anlaşılmaktadır. Bilge Kağan, Türkler’in Ötüken Ormanının Milleti olduğunu söyler. Hunlar , Göktürkler ,Uygurlar ve Bazı Moğol Kağanları devlet merkezlerini Ötüken ve Orhun çevresinde tutmuşlardır. Göktürk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan 552’de devletin merkezini Hunlar gibi Ötüken yapmıştır. Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra Aşina ailesinden İlteriş Kutluk Kağan Çin esaretinden kurtulduktan sonra 681’de 2. Göktürk Devletini kurmuş ve devletin merkezini tekrar Ötüken yapmıştır. Bilge Kağan Orhun Yazıtlarında bunca yerlere ordu sevk ettim Ötüken Ormanı kadar ülkeyi idare edecek daha iyi bir yer bulamadım demektedir.


Bilge Kağan, kutsal başkent Ötüken ile ilgili olarak milletine şu nasihatı yapmıştır:


"Türk milleti! Zenginliğin ve endişenin olmadığı Ötüken ormanlarında kalırsan ebedi devletini muhafaza edersin!...Sana söyleyeceğim her şeyi ebedi taş üzerine yazdım."
61 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Mustafa Kemal PaşamZeynep
00:00 / 02:09
bottom of page